ZZNSZ-07-001-0001-t2-k100-101

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t2-k100-101

Tytuł dokumentu: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich Aleksander Chrzanowski

Data wystawienia dokumentu: 19.11.1996 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Aleksander Chrzanowski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Aleksander Chrzanowski

Lata i daty dzienne: 01.1943 – 30.10.1945 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, AK, Armia Krajowa

Ważniejsze wydarzenie historyczne: Pozbawienie wolności od 30.10.1945 do 30.10.1949 r.

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content