ZZNSZ-07-001-0001-t2-k001-002

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t2-k001-002

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Czesława Chaberek

Data wystawienia dokumentu: 22.07.1996 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Czesława Chaberek

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża, Stawiski

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Czesława Chaberek pseudonim Mała, Franciszek Filipkowski pseudonim Brzoza, Antoni Mioduszewski pseudonim Młot

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Stawiski, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content