ZZNSZ-07-001-0001-t18-k269-270

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t18-k269-270

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Stanisław Żelechowski

Data wystawienia dokumentu: 30.04.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Stanisław Żelechowski

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Stanisław Żelechowski pseudonim Sokół, Józef Cendrowski pseudonim Wróbel, Bronisław Mocarski pseudonim Ola

Lata i daty dzienne: 1942 – 1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content