ZZNSZ-07-001-0001-t18-k200-201

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t18-k200-201

Tytuł dokumentu: Decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich Leontynie Mariannie Zarębie wdowie po Franciszku Zarębie

Data wystawienia dokumentu: 05.01.1996 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo:

Wystawca dokumentu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Adresat dokumentu: Leontyna Marianna Zaręba

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Leontyna Marianna Zaręba, Franciszek Zaręba

Lata i daty dzienne: 06.1945 – 06.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi: Podopieczna

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content