ZZNSZ-07-001-0001-t18-k131

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t18-k131

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Tadeusz Zakrzewski

Data wystawienia dokumentu: 11.04.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Tadeusz Zakrzewski

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Tadeusz Zakrzewski pseudonim Kalina, Roman Tercjak pseudonim Romek, Marian Olszewski pseudonim Jarema

Lata i daty dzienne: 1942 – 1945 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content