ZZNSZ-07-001-0001-t18-k122

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t18-k122

Tytuł dokumentu: Życiorys Franciszek Zajkowski

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Franciszek Zajkowski

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Franciszek Zajkowski

Lata i daty dzienne: 1943 – 1945 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content