ZZNSZ-07-001-0001-t18-k084-085

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t18-k084-085

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Wacław Zabłocki

Data wystawienia dokumentu: 17.10.1995 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Wacław Zabłocki

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Wacław Zabłocki pseudonim Olsza, Hieronim Kotlewski pseudonim Dąb, Marian Sarnacki pseudonim Łokietek

Lata i daty dzienne: 03.1945 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content