ZZNSZ-07-001-0001-t17-k067-068

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t17-k067-068

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Regina Zofia Trzcinka

Data wystawienia dokumentu: 08.03.2004 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Regina Zofia Trzcinka

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Regina Zofia Trzcinka pseudonim Malina, Władysława Korzep pseudonim Pliszka, Józef Konopka pseudonim Gawron

Lata i daty dzienne: 04.1944 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content