ZZNSZ-07-001-0001-t17-k060-061

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t17-k060-061

Tytuł dokumentu: Życiorys Janina Tryniszewska

Data wystawienia dokumentu: 26.11.1993 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Janina Tryniszewska

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Janina Tryniszewska, Piotr Tryniszewski, Leopold Przeździecki, Stanisław Przeździecki pseudonim Rolnik, Franciszek Dmochowski pseudonim Wiązkowski, Marian Kempisty pseudonim Wilczyński, Zygmunt Przeździecki pseudonim Dąb, Maria Przeździecka pseudonim Krystyna, Regina Michalina Skrzeszewska, Ryszard Czyżewski

Lata i daty dzienne: 07.1942 – 08.1944 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NOW, Narodowa Organizacja Wojskowa, AK, Armia Krajowa

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

 

Skip to content