ZZNSZ-07-001-0001-t17-k005

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t17-k005

Tytuł dokumentu: Życiorys Kazimierz Taraszkowski

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Kazimierz Taraszkowski

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Kazimierz Taraszkowski pseudonim Mały, Sarnacki pseudonim Zorza, Bolesław Kozłowski pseudonim Grot, Filipkowski pseudonim Malina, Jan Kownacki pseudonim Napoleon

Lata i daty dzienne: 01.1945 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content