ZZNSZ-07-001-0001-t16-k139-140

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t16-k139-140

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Anna Szewczyk

Data wystawienia dokumentu: 15.10.2003 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Anna Szewczyk

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Anna Szewczyk pseudonim Róża, Kazimierz Piekarski pseudonim Zając, Eugeniusz Milewski pseudonim Iskra

Lata i daty dzienne: 07.1944 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content