ZZNSZ-07-001-0001-t16-k128-129

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t16-k128-129

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Janina Szczech

Data wystawienia dokumentu: 14.03.1994 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Janina Szczech

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Janina Szczech, Stefan Trzaskowski pseudonim Brzoza, Kazimierz Kobyliński pseudonim Wataszka

Lata i daty dzienne: 1944 – 1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi: Podopieczna

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content