ZZNSZ-07-001-0001-t16-k095

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t16-k095

Tytuł dokumentu: Zaświadczenie Mieczysław Sudak

Data wystawienia dokumentu: 22.07.1994 r .

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo:

Wystawca dokumentu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Adresat dokumentu: Mieczysław Sudak

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Mieczysław Sudak pseudonim Bela

Lata i daty dzienne: 06.1945 – 03.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content