ZZNSZ-07-001-0001-t16-k038

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t16-k038

Tytuł dokumentu: Życiorys Władysław Staniaszek

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Władysław Staniaszek

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Władysław Staniaszek pseudonim Wrona, pseudonim Wrzos, pseudonim Rola

Lata i daty dzienne: 1939 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content