ZZNSZ-07-001-0001-t16-k026-029

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t16-k026-029

Tytuł dokumentu: Oświadczenie Stanisław Sokołowski

Data wystawienia dokumentu: 18.04.1947 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży

Adresat dokumentu: Stanisław Sokołowski

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Stanisław Sokołowski, pseudonim Biały

Lata i daty dzienne: 1943 – 18.04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 4

Pobierz dokument

Skip to content