ZZNSZ-07-001-0001-t16-k023

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t16-k023

Tytuł dokumentu: Zaświadczenie Jan Sokołowski

Data wystawienia dokumentu: 31.01.1994 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo:

Wystawca dokumentu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Adresat dokumentu: Jan Sokołowski

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Jan Sokołowski

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content