ZZNSZ-07-001-0001-t15-k134

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t15-k134

Tytuł dokumentu: Życiorys Antoni Stefan Skrodzki

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Antoni Stefan Skrodzki

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Antoni Stefan Skrodzki pseudonim Mietek, pseudonim Biały, Bolesław Kozłowski pseudonim Grot, Henryk Sarnacki pseudonim Zorza, Filipkowski pseudonim Malina

Lata i daty dzienne: 05.1943 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content