ZZNSZ-07-001-0001-t15-k110-111

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t15-k110-111

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Eugenia Siwik

Data wystawienia dokumentu: 13.03.2000 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Eugenia Siwik

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Eugenia Siwik

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi: Podopieczna

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content