ZZNSZ-07-001-0001-t15-k100-101

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t15-k100-101

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Eugeniusz Sienicki

Data wystawienia dokumentu: 01.09.2006 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Eugeniusz Sienicki

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Eugeniusz Sienicki pseudonim Ryś, Antoni Godlewski pseudonim Gryf, Józef Godlewski pseudonim Marchewka

Lata i daty dzienne: 03.1945 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content