ZZNSZ-07-001-0001-t15-k083-084

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t15-k083-084

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Janina Siekierka

Data wystawienia dokumentu: 15.11.1994 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Janina Siekierka

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Janina Siekierka pseudonim Kwiatek, Józef Sobota pseudonim Kruk, Stanisław Załuska pseudonim Zawadzki

Lata i daty dzienne: 04.1944 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content