ZZNSZ-07-001-0001-t15-k062-063

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t15-k062-063

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Halina Sawicka

Data wystawienia dokumentu: 15.01.1998 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Halina Sawicka

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Halina Sawicka pseudonim Jerychonka, Bronisław Karwowski pseudonim Grom, Kazimiera Dudzińska pseudonim Szarotka

Lata i daty dzienne: 09.1942 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content