ZZNSZ-07-001-0001-t15-k005-006

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t15-k005-006

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Zdzisław Sadowski

Data wystawienia dokumentu: 15.08.2004 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Zdzisław Sadowski

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Zdzisław Sadowski pseudonim Kruk, Tadeusz Ciepliński pseudonim Wnuk, Jadwiga Gromadzka pseudonim Stokrotka

Lata i daty dzienne: 1944 – 1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content