ZZNSZ-07-001-0001-t14-k065-068

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t14-k065-068

Tytuł dokumentu: Oświadczenie Stanisław Rogiński

Data wystawienia dokumentu: 21.04.1947 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Grajewo

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie

Adresat dokumentu: Stanisław Rogiński

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Stanisław Rogiński pseudonim Krzewina, Jan Duda, Jan Kowalski

Lata i daty dzienne: 1944 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 4

Pobierz dokument

Skip to content