ZZNSZ-07-001-0001-t14-k062-063

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t14-k062-063

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Stanisław Rogiński

Data wystawienia dokumentu: 01.06.1995 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Stanisław Rogiński

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Stanisław Rogiński pseudonim Krzewina, Antoni Mioduszewski pseudonim Młot, Eugeniusz Truszkowski pseudonim Lipa

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content