ZZNSZ-07-001-0001-t14-k050

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t14-k050

Tytuł dokumentu: Odpis skrócony aktu małżeństwa Eugenia i Stanisław Rogiński

Data wystawienia dokumentu: 21.10.1999 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Stawiski

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego w Stawiskach

Adresat dokumentu: Eugenia Rogińska

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content