ZZNSZ-07-001-0001-t14-k014

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t14-k014

Tytuł dokumentu: Życiorys Janina Radwańska

Data wystawienia dokumentu: 25.05.1993 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Janina Radwańska

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Janina Radwańska, Józef Radwański

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content