ZZNSZ-07-001-0001-t14-k011-012

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t14-k011-012

Tytuł dokumentu: Decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich Janina Radwańska

Data wystawienia dokumentu: 28.12.1993 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo:

Wystawca dokumentu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Adresat dokumentu: Janina Radwańska

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Janina Radwańska, Józef Radwański

Lata i daty dzienne: 02.1943 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi: Wdowa po kombatancie Józefie Radwańskim

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content