ZZNSZ-07-001-0001-t13-k172-173

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t13-k172-173

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Antoni Pupek

Data wystawienia dokumentu: 05.07.2004 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Antoni Pupek

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Antoni Pupek pseudonim Zorza, Antoni Pupek pseudonim Zając, Aleksander Milewski pseudonim Kozioł

Lata i daty dzienne: 01.1946 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content