ZZNSZ-07-001-0001-t13-k166

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t13-k166

Tytuł dokumentu: Zaświadczenie Antoni Edmund Przytuła

Data wystawienia dokumentu: 27.08.2003 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Adresat dokumentu: Antoni Edmund Przytuła

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Antoni Edmund Przytuła

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content