ZZNSZ-07-001-0001-t13-k128-129

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t13-k128-129

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Zygmunt Prusinowski

Data wystawienia dokumentu: 14.07.2003 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Zygmunt Prusinowski

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Zygmunt Prusinowski pseudonim Ryś, Tadeusz Karasiński pseudonim Dąb, Henryk Wołczyński pseudonim Brzoza

Lata i daty dzienne: 01.1944 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content