ZZNSZ-07-001-0001-t13-k071

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t13-k071

Tytuł dokumentu: Życiorys Bolesław Polkowski

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Bolesław Polkowski

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Bolesław Polkowski pseudonim Kruk, Władysław Ramotowski pseudonim Stal, Bolesław Kozłowski pseudonim Grot, pseudonim Grot

Lata i daty dzienne: 01.1943 – 21.04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content