ZZNSZ-07-001-0001-t13-k047

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t13-k047

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Jadwiga Podsiad

Data wystawienia dokumentu: 07.04.2015 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Jadwiga Podsiad

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Jadwiga Podsiad

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi: Podopieczna

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content