ZZNSZ-07-001-0001-t13-k040

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t13-k040

Tytuł dokumentu: Życiorys Władysław Podbielski

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Władysław Podbielski

Adresat dokumentu: ZŻNSZ

Rodzaj dokumentu: Deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Władysław Podbielski pseudonim Jesion, Karol Wojsz, Stefan Tyszko pseudonim Mściciel, pseudonim Zbycho, pseudonim Rola, pseudonim Ciemny

Lata i daty dzienne: 03.1946 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content