zznsz-06-001-0013-t2-k050

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0013-t2-k050

Tytuł dokumentu: Dane ewidencyjne weterana II wojny św. Bolesław Siwiński

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu: 

Województwo: 

Wystawca dokumentu: Bolesław Siwiński

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Bolesław Siwiński pseudonim Mściwy,  Ryszard Bryłowski pseudonim Kali

Lata i daty dzienne: 09.1944 – 08.1945, 1946

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ,  placówka w miejscowości Zamość

Ważniejsze wydarzenie historyczne: aresztowany przez UB, więziony na Zamku Lubelskim

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content