zznsz-06-001-0010-t2-k056-057

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0010-t2-k056-057

Tytuł dokumentu: Życiorys Julia Sałęga z d. Pikula

Data wystawienia dokumentu: 15.12.1990 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Potok Stany

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Julia Sałęga

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy):  Julia Sałęga,  Dominik Pikula (ojciec), Kazimierz Pikula (brat), Wacław Pikula (brat)

Lata i daty dzienne: 1940-1942

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Polska Organizacja Zbrojna, POZ, Narodowe Siły Zbrojne, NSZ,

Ważniejsze wydarzenie historyczne: ojciec i brat zostali rozstrzelani przez niemieckie gestapo (Dominik, Kazimierz,  Pikulowie) w sierpniu 1942 w Modliborzycach, drugi brat Wacław Pikula był dowódcą oddziału partyzanckiego POZ i zginął w walce z Niemcami.

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content