zznsz-06-001-0010-t2-k024

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0010-t2-k024

Tytuł dokumentu: Życiorys Ignacy Nizioł

Data wystawienia dokumentu: 14.10.1990 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Potok Stany

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu:  Ignacy Nizioł

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy):  Ignacy Nizioł pseudonim Podkowa, Roman Duma pseudonimy Duszyński, Roman

Lata i daty dzienne: 1942-1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, Wolność i Niezawisłość, WiN, oddział Romana

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content