zznsz-06-001-0010-t1-k045-046

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0010-t1-k045-046

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Bolesław Dębniak

Data wystawienia dokumentu: 10.07.1996 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Potok Stany

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu:  Bolesław Dębniak

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy):  Bolesław Dębniak pseudonim Sokólnik, Roman Duma pseudonim Duszyński, Aleksander Skrzypek pseudonim Orzeł,

Lata i daty dzienne:  1944-1945

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Potok Stany, WiN, Wolność i Niezawisłość

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument