zznsz-06-001-0010-t1-k001

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0010-t1-k001

Tytuł dokumentu: Pismo z Urzędu ds Kombatantów dot. wyjaśnień w sprawie Jan Adach

Data wystawienia dokumentu: 10.06.1994 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Wystawca dokumentu:  naczelnik Urzędu ds Kombatantów

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy):  Jan Adach, Wacław Piotrowski pseudonim Cichy

Lata i daty dzienne:  1943 – 1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, oddział Cichego

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content