zznsz-06-001-0009-t2-k040

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0009-t2-k040

Tytuł dokumentu: Pismo o uzupełnienie życiorysu i innych dokumentów Zygmunt Grabiec

Data wystawienia dokumentu: 27.10.1998 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Lublin

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu:  Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Adresat dokumentu: Zygmunt Grabiec

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Zygmunt Grabiec pseudonim Grabski, Józef Spólnicki

Lata i daty dzienne: 1998

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje:  Narodowe Siły Zbrojne NSZ, placówka w miejscowości Borów

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi: 

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content