zznsz-06-001-0009-t2-k035-k036

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0009-t2-k035-k036

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Zygmunt Grabiec

Data wystawienia dokumentu: 02.02.1995 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Łychów

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu:  Zygmunt Grabiec

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Zygmunt Grabiec pseudonim Grabski, Jan Kamiński pseudonim Kański, Józef Bierut pseudonim Bażant, Mieczysław Kopieniak pseudonim Karp

Lata i daty dzienne: 08.1943 – 07.1944, 1945

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje:  Narodowe Siły Zbrojne NSZ, placówka w miejscowości Borów

Ważniejsze wydarzenie historyczne: ludobójstwo w Borowie

Uwagi: 

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content