zznsz-06-001-0008-t1-k019

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0008-t1-k019

Tytuł dokumentu: Wniosek o potwierdzenie tytułu Weterana walk o wolność i niepodległość Aleksander Kuchciewicz

Data wystawienia: 

Rok: 

Miejsce wystawienia: 

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Aleksander Kuchciewicz

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: wniosek

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łęczna, Lubelszczyzna, Lublin

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Aleksander Kuchciewicz

Lata i daty dzienne: 1949, 1951

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NZW

Ważniejsze wydarzenie historyczne: 

Uwagi:

Ilość skanów: 1

pobierz dokument

Skip to content