zznsz-06-001-0007-t3-k141-k142

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0007-t3-k141-k142
Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Edmund Zięba

Data wystawienia dokumentu: 27.02.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Lublin

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Edmund Zięba

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Edmund Zięba pseudonim Szczypka, Władysław Wójtowicz pseudonim Bocian, Julian Anasiewicz pseudonim Sroka, Hieronim Dekutowski pseudonim Zapora.

Lata i daty dzienne: 03.1943 – 07.1944, 1945

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Bełżyce

Ważniejsze wydarzenie historyczne: potyczka z Niemcami pod Kręciszówką, aresztowany przez UB,

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content