zznsz-06-001-0007-t3-k107-k108

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0007-t3-k107-k108

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Antoni Woś

Data wystawienia dokumentu: 02.01.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Borkowizna

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Henryka Bednarczyk

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Antoni Woś pseudonim Mały, Tadeusz Wojewoda pseudonim Litwin, Jan Lorenc pseudonim Jeleń

Lata i daty dzienne: 1942 – 1945

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Zakrzówek

Ważniejsze wydarzenie historyczne: 

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content