zznsz-06-001-0007-t3-k104-k105

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0007-t3-k104-k105

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Józef Wołoszyn

Data wystawienia dokumentu: 06.03.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Kępa

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Józef Wołoszyn

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Józef Wołoszyn pseudonim Wrona, Leon Kurek pseudonim Rola, Mieczysław Orzeł pseudonim Oset

Lata i daty dzienne: 11.1942 – 08.1944

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Kolonia Kępa

Ważniejsze wydarzenie historyczne: 

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content