zznsz-06-001-0007-t3-k079

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0007-t3-k079

Tytuł dokumentu: Pismo przewodnie do składanych dokumentów Eugeniusz Tyborowski

Data wystawienia dokumentu: 20.09.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: 

Województwo:

Wystawca dokumentu: Eugeniusz Tyborowski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Eugeniusz Tyborowski pseudonim Śmigły, Mieczysław Przekora pseudonim Jurek, Kazimierz Ignatowicz pseudonim Wilk, Mieczysław Jędruszczak pseudonim Jastrząb

Lata i daty dzienne: 1991

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Junackie Hufce Pracy, Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Parczew

Ważniejsze wydarzenie historyczne: aresztowanie przez gestapo, aresztowanie przez UB,

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content