zznsz-06-001-0007-t3-k050-051

<Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0007-t3-k050-051

Tytuł dokumentu: Wyrok Wojskowego Sądu Okręgu Lubelskiego – Zbigniew Stanecki

Data wystawienia dokumentu: 12.07.1945 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Lublin

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: naczelnik więzienia we Wronkach

Adresat dokumentu: Zbigniew Stanecki

Rodzaj dokumentu: Wojskowy Sąd Okręgu Lubelskiego

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Zbigniew Stanecki pseudonim Zjawa, Tadeusz Dubaj, Marian Suszek, Stanisław Nowak, Zbigniew Nowacki, Andrzej Nawrocki, Maciej Grodzicki, Leon Żyła, Stefan Śmietaniuk, Wacław Szlęzak, Bazyli Szporluk por. sędzia, Wincenty Okupski ppor. sędzia, Aleksander Legocki plut. ławnik, Helena Sawicka plut. protokolantka, Czesław Szpondrowski kpt. prokurator, Stefan Lisowski adwokat, Kazimierz Krzynowski adwokat.

Lata i daty dzienne: 1945

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: AK, Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, PAS Pogotowie Akcji Specjalnej

Ważniejsze wydarzenie historyczne: aresztowanie przez UB, Zamek Lubelski, więzienie we Wronkach

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content