zznsz-06-001-0007-t2-k080

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0007-t2-k080

Tytuł dokumentu: Życiorys Eugeniusz Mordoń

Data wystawienia dokumentu: 11.01.1995 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Lublin

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Eugeniusz Mordoń

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Eugeniusz Mordoń pseudonimy Jeleń, Gitarka,  Roman Jaroszyński pseudonim Roman, Roman Duma pseudonim Roman, Hieronim Dekutowski pseudonim Zapora.

Lata i daty dzienne: 1944, 11.1944 – 09.1945, 1946, 1947, 1951-1954

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: AK, Armia Krajowa, Zgrupowanie Zapory, Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, oddział Romana, WiN, Wolność i Niezawisłość, Ludowe Wojsko Polskie

Ważniejsze wydarzenie historyczne: aresztowanie przez Informację Wojskową

Uwagi: partyzant o największej ilości akcji bojowych na Lubelszczyźnie tj. 19

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content