zznsz-06-001-0007-t2-k004-005

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0007-t2-k004-005

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Edward Kaźmirak

Data wystawienia dokumentu: 02.10.1994 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Lublin

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Edward Kaźmirak

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Edward Kaźmirak pseudonim Echo, Stanisław Pałka pseudonim Rydz, Władysław Lenart pseudonim Iskra.

Lata i daty dzienne: 01.1943 – 07.1944

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Rudnik

Ważniejsze wydarzenie historyczne: 

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content