zznsz-06-001-0006-t3-k111-112

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0006-t3-k111-112

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Józef Pudło

Data wystawienia dokumentu: 14.10.1990 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Józef Pudło

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Kraśnik

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Józef Pudło pseudonim Wierzba, Jan Sulowski pseudonim Klosz, Jan Boczek pseudonim Szperacz.

Lata i daty dzienne: 5.1943-11.1944, 1946-1949

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Blinów

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content