zznsz-06-001-0006-t3-k043-044

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0006-t3-k043-044

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Jan Nosek

Data wystawienia dokumentu: 28.10.1990 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Jan Nosek

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Kraśnik, Borów

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Jan Nosek pseudonim Głąb, Jan Rozenbangier pseudonim Gorący, Piotr Dęga pseudonim Szum, Leonard Zub – Zdanowicz pseudonim Ząb

Lata i daty dzienne: 1943-7.1944

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ,

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content